GMINA MIĘDZYLESIE

Ziemia Międzyleska o pow. 189 km²˛ jest uroczym regionem górskim, usytuowanym w  Otulinach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego na wysokości od 368 do 1326m n.p.m., w obrębie dwóch makroregionów: Sudetów Wschodnich oraz Sudetów Środkowych, pomiędzy masywem Gór Bystrzyckich (Czerniec 891m n.p.m.) od zachodu i masywem Śnieżnika od wschodu (Mały Śnieżnik 1326m n.p.m.). Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki architektury wpisane do gminnej ewidencji zabytków tj. sukiennice, drewniane domki tkaczy.

URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

ul. Pl. Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel.: (+48) 74 812 63 27

faks: (+48) 74 812 61 26

www.miedzylesie.pl