GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

Gmina Miejska Nowa Ruda położona jest w północno-zachodniej części powiatu kłodzkiego, w dolinie rzeki Włodzicy i Woliborki, pomiędzy Górami Sowimi, a Wzgórzami Włodzickimi, na linii szlaków handlowych prowadzących z dzisiejszych Czech do Śląska. Powierzchnia miasta wynosi  37,2 km2 i wznosi się na średniej wysokości 360-420 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie – Góra Wszystkich Świętych – 648 m n.p.m. Gmina podzielona jest na trzy części: Nowa Ruda-Słupiec, Centrum i Drogosław. Miasto nawiązało partnerstwo z trzema miastami Unii Europejskiej: Castrop-Rauxel (Niemcy), Broumov ( Republika Czeska) oraz Wallers-Arenberg (Francja). Wyjątkowość Gminy podkreśla jej ukształtowanie. Nazywana jest „krainą czerwonego piaskowca, położoną na siedmiu tarasach”. Zachwyca różnorodnością krajobrazu, zabudową architektoniczną, zabytkami oraz możliwością uprawiania wielu form turystyki.

Wśród atrakcji turystycznych można wyróżnić:

Ściankę wspinaczkową „Szyb Nowy I” w Słupcu – najwyższa w Polsce (58,80 m),

Dwie wieże widokowe z czerwonego piaskowca na Górze św. Anny ( wys. 14 m, na planie czworokąta, z dobudowaną wiatą schronową) oraz na Górze Wszystkich Świętych ( wys. 15 m, okrągła, zwieńczona galeryjką, nosi imię feldmarszałka von Moltke),

Zamek Stillfriedów – okazały czteroskrzydłowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem i pięcioosiowym portykiem zwieńczonym balustradą i mansardowym dachem wznosi się na krawędzi skarpy tzw. górnego miasta i od strony południowo – zachodniej zamyka, wraz z dawnym placem przedzamcza, noworudzki rynek.

Dawna Kopalnia – powstała na bazie części obiektów zlikwidowanej KWK „Nowa Ruda”. W skład placówki wchodzi Podziemna Trasa Turystyczna o długości 700 m, wykorzystująca sztolnię ćwiczebną. W skład ekspozycji, prezentowanej w budynku dawnej dyspozytorni wchodzi wystawa, prezentująca noworudzkie tradycje górnicze: jego historię i organizację, narzędzia i urządzenia, stroje i ubiory robocze oraz modele dawnych budynków i maszyn,

– Rynek z ratuszem – ma kształt prostokąta lekko pochylonego na północ, otoczonego budynkami wybudowanymi w różnych latach. Wychodzi z niego 6 ulic. Warta uwagi jest pierzeja północno-wschodnia, najstarsza, z zachowanymi podcieniami. Ratusz, określany jako jeden z najpiękniejszych w Polsce, zbudowany został w 1884 r. w stylu biedermeier, obecnie pełni funkcję siedziby władz gminy miejskiej. W okresie 1892-1894 powiększono go poprzez podniesienie dachu oraz ozdobiono (portal, wykusze i okienne szczyty). W północno – zachodnim narożniku budynku wmurowano fontannę z barokową figurą Św. Floriana (1756 r.). Ciekawostką są również znajdujące się w nim gabloty z odciskiem paleozoicznego gada (Dateosaurus macrourus), żyjącego kiedyś na tym terenie.,

Domy Tkaczy – pamiątka po czasach przemysłu tkackiego i włókienniczego w mieście. Ciąg 6 budynków, zwróconych podcieniami w kierunku rzeki Włodzicy. Znajdują się w najstarszej części miasta i obok Fontanny Rudek (wykutej z czerwonego piaskowca) są jedną z najciekawszych atrakcji Szlaku Grodu nad Rzeką Włodzicą.

 Nowa Ruda intensywnie stawia na rozwój turystyki aktywnej. Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej, składa się z pełnowymiarowego boiska, bieżni tartanowej, kortów tenisowych, basenu, sauny oraz siłowni. Każdego dnia przyciąga i zachęca mieszkańców i odwiedzających do uprawiania aktywności fizycznej. Miasto połączone  jest również w całości ścieżką rowerową wyposażoną w miejsca do odpoczynku i regeneracji.  Dodatkową atrakcją dla pasjonatów dwóch kółek jest pierwszy w mieście Mini Singletrack w Słupcu, oddany do użytku w 2019 r.

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

Rynek 1,

57-400 Nowa Ruda
Tel. (+48)  74 87 20 300

www.um.nowaruda.pl